vSphere Data Protection – instalacja

vSphere Data Protection (VDP) zastępuje VMware Data Recovery (VDR). Jest integralnym rozwiązaniem do vCenter - instaluje się jako rozszerzenie. Umożliwia scentralizowane zarządzanie backupem. Zanim przystąpimy do instalacji VDP warto zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ilości wymaganego miejsca.
W moim przypadku przygotowałem 3100GB (OVA 2TB). Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest pobranie VDP ze strony VMWare. Gdy posiadamy plik na dysku, możemy przystąpić do instalacji VDP.  W vSphere client wybieramy File -> Deploy OVF template . Wskazujemy miejsce gdzie chcemy ma zostać zainstalowana nowa maszyna. Konfigurujemy adresy IP. Ważne jest aby w DNS występowały wpisy A i PTR. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nazwę jaką nadamy. Aby używać kilku VDP jednocześnie, przed uruchomieniem maszyny klikamy : edit_set Następnie w zakładce Options wybieramy Advanced, gdzie w polu Produkt name wpisujemy nazwę pod jaką będzie dana instancja widoczna w vCenter web edit_set_adv vdp_browse Po zakończeniu uruchamiamy maszynę wirtualną. Konfiguracja VDP opiera się na 7 krokach (wymienionych na powyższym screenie)

1 - Otwórz przeglądarkę: https://{IP_ADDRESS}:8543/vdp-configure 2 - Zweryfikuj ustawienia sieciowe 3 - Ustaw strefę czasową 4 - Wpisz dane logowania do VDP 5 - Wpisz dane logowania do vCenter 6 - Sprawdź połączenie VDP - vCenter 7 - Kliknij Finish

 Dodajemy wyjątek bezpieczeństwa, lub ignorujemy ostrzeżenie i przechodzimy dalej.

Rozpoczynamy instalację NEXT

Wybór strefy czasowej

Przy wyborze strefy czasowej warto sprawdzić, czy w konfiguracji vCenter mamy wybraną naszą strefę. Jeśli nie ustawiamy taką samą - w przeciwnym razie nie uzyskamy połączenia z vCenter (problem z certyfikatem)

Ustawiamy hasło zgodnie z wymaganiami

Wpisujemy dane do logowania w vCenter. klikamy TEST CONNECTION

Definiujemy VDP STORAGE. W moim przypadku wykorzystałem istniejące STORAGE.

Ustawiamy ilość procesorów i ilość pamięci RAM.

Konfiguracja zakończona. Pozostało kliknąć NEXT