Zerowanie licznika PURGE w urządzeniach BROTHER

Czasem drukarki Brother wyświetlają błąd: UNABLE TO CLEAN 46. Wystarczy wtedy wyzerować licznik PURGE.

W urządzeniach bez klawiatury numerycznej np DCP-115C

Menu --> Mono Start --> Menu --> Mono Start plusem wybrać na wyświetlaczu: "maitenance 80" wcisnąć set wcisnąć mono start tyle razy aż pojawi się "PURGE" z cyferkami wcisnąć set strzałkami ( +, -) wybrać na wyświetlaczu "2" wcisnąć set strzałkami ( +, -) wybrać na wyświetlaczu "7' wcisnąć set strzałkami ( +, -) wybrać na wyświetlaczu "8" wcisnąć set strzałkami ( +, -) wybrać na wyświetlaczu "3" wcisnąć set pojawi się na wyświetlaczu: PURGE z samymi zerami - czyli GOTOWE wyzerowane Naciśnij klawisz "Stop/Exit" żeby wyjść z serwisu pojawi się ERROR 46 wyjąć kabel zasilający i po chwili włożyć.  

Dla innych urządzeń:

1. Wyłączyć kabel zasilający 2. Trzymając przycisk menu, podłączyć kabel zasilający 3. Ukaże się nam tryb MAINTENANCE 4. Wybieramy strzałkami góra-dół / kawiaturą numeryczną cyfrę 8 i zatwierdzamy przyciskiem OK 5. Następnie wybieramy cyfrę 0 i OK 6. Teraz naciskamy przycisk Mono 25 razy aż ukaże nam się komunikat PURGE: xxxxx 7. Wybieramy strzałkami 2, potwierdzamy OK, 7 potwierdzamy OK, 8 potwierdzamy OK, 3 potwierdzamy OK. 8. Powinno nam wyskoczyć PURGE: 00000 9. Wyłączamy drukarkę z sieci i podłączamy ponownie 10. W tym momencie mamy wyzerowany licznik czyszczenia i drukarka jest gotowa do druku.