Outlook, maksymalny rozmiar załącznika

Microsoft, w swojej dobroci pomyślał za użytkowników i ograniczył maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanej z Outlook. Problem nie istniałby gdyby nie fakt, że nie ma prostej drogi do wyklikania. Aby powiększyć dozwolony maksymalny rozmiar wiadomości należy użyć narzędzia edycji rejestru. Odnajdujemy klucz

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences

A następnie wartość:

MaximumAttachmentSize

W przypadku, gdy klucz nie istnieje, tworzymy ją z wartością DWORD, do której wpisujemy rozmiar w KB. Wpisałem 1024000 (1GB) co po zapisaniu w wartości HEX da 000fa000. Można stworzyć też plik .reg zawierający wpis:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences] "MaximumAttachmentSize"=dword:000fa000