Zmiana maski sieci w istniejącym scope na Windows Server.

Podczas wdrożenia zauważyłem całkowite wykorzystanie puli adresów DHCP. Posiadałem adresy w sieci: 192.168.1.0/24. Postanowiłem rozszerzyć adresację do 4 podsieci: 192.168.0.0/22. Konfiguracja na routerze opierała się na wpisaniu nowego adresu i maski. Jednakże w momencie próby zmiany maski na serwerze okazało się, że nie mam możliwości zmiany maski dla scope w DHCP. Zmiana maski sieci, jest w sumie sprawą dosyć prostą. W skrócie można przedstawić: eksport do pliku tekstowego -> zmiana maski w pliku -> usunięcie scope -> import ustawień. Zawsze przystępując do działania na żywym organizmie, polecam wykonanie kopii bezpieczeństwa. W konsoli DHCP klikamy na nazwie naszego serwera prawym przyciskiem myszy i wybieramy backup. Gdy już mamy kopię bezpieczeństwa, możemy przystąpić do zmian. Pierwszym krokiem jest wykonanie zrzutu bazy DHCP do pliku tekstowego.

netsh dhcp server \\serwer scope 192.168.1.0 dump  >  c:\dhcp.txt

gdzie \\serwer to nazwa naszego serwera, 192.168.1.0 to nazwa scope który chcemy zmienić. Kolejnym krokiem jest zmiana w wygenerowanym pliku tekstowym maski sieci.  
Changed the current scope context to 192.168.1.0 scope. Dhcp Server \\serwer.xxxxx.local add scope 192.168.1.0 255.255.252.0 "xxxxx" Dhcp Server \\serwer.xxxxx.local Scope 192.168.1.0 set state 1 # ====================================================================== #  Start Add Ipranges to the Scope 192.168.1.0, Server serwer.xxxxx.local # ====================================================================== Dhcp Server \\serwer.xxxxx.local Scope 192.168.1.0 Add iprange 192.168.1.200 192.168.1.214 Dhcp Server \\serwer.xxxxx.local scope 192.168.1.0 set napstate Off # ====================================================================== #  End   Add Ipranges to the Scope 192.168.1.0, Server serwer.xxxxx.local # ======================================================================
  Ważną rzeczą którą starałem się pokazać wyżej jest konieczność zmiany adresu sieci. Jeśli nie zmienimy adresu z 192. 168.1.0 na 192.168.0.0 zostanie wyświetlony błąd. Musimy stosować się do zasad adresowania i używania masek. Gdy już mamy przygotowany plik tekstowy który będziemy importować, możemy przystąpić kolejnego kroku.  
Changed the current scope context to 192.168.0.0 scope. Dhcp Server \\serwer.xxxxx.local add scope 192.168.0.0 255.255.252.0 "xxxx" Dhcp Server \\serwer.xxxxx.local Scope 192.168.0.0 set state 1 # ====================================================================== #  Start Add Ipranges to the Scope 192.168.0.0, Server serwer.xxxx.local # ====================================================================== Dhcp Server \\serwer.xxxxx.local Scope 192.168.0.0 Add iprange 192.168.0.200 192.168.0.214 Dhcp Server \\serwer.xxxxx.local scope 192.168.0.0 set napstate Off # ====================================================================== #  End   Add Ipranges to the Scope 192.168.0.0, Server serwer.xxxxx.local # ======================================================================
    W tym momencie należy usunąć scope który będziemy zastępować nowym rozszerzonym. Gdy już usuniemy scope, z wiersza poleceń wywołujemy komendę:

netsh exec c:\dhcp.txt

Powinien w konsoli DHCP pojawić się nowy scope, wraz z nową maską I zaimportowanymi rezerwacjami, które wcześniej skonfigurowaliśmy.