Resetowanie urządzeń 3com

Ta krótka notka dotyczyć będzie resetowania urządzeń firmy 3com z serii superstack II oraz III. W większości przypadków wystarczy użycie jednego z haseł standardowych, jednak dla brouterów procedura resetowania hasła jest odrobinę inna. hasła standardowe dla urządzeń 3com: adm/(none) admin/synnet admin/admin admin/(blank) admin/nopass debug/synnet write/synnet root/(blank) root/manger security/(blank) security/security manager/manager recover/recover tech/tech monitor/monitor 3comcso/RIP000   Procedura resetowania broutera: Zaczynamy od włączenia zasilania. Przez port konsolowy obserwujemy komunikaty pojawiające się na ekranie. W pewnym momencie brouter rozpocznie testowanie pamięci memory test Chwilę po zakończeniu testowania pamięci rozpocznie się ładowanie pliku boot.68K. Należy przerwać ten proces na samym jego początku naciskając reset (przycisk po lewej stronie w okolicy czerwonych DIPswitchy - należy użyć np długopisu by wcisnąć przycisk) Na wyjściu pojawi się > używamy następujących komend: >bt a:/primary/boot.68k / lub to >bt primary/boot.68k / Zależnie od posiadanej wersji softu rozpocznie się proces ładowania systemu po wydaniu jednej z powyższych komend. Bardzo ważnym elementem jest dodanie "/" na końcu. Po załadowaniu systemu logujemy się: Login: root Password: (pozostawiamy puste) w konsoli wpisujemy komendę: > rf a:/primary/system lub > rf primary/system a następnie restartujemy brouter: reboot   Lista haseł standardowych dla różnych urządzeń